Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c24/1983 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1983
Platnost od 20.10.1983
Účinnost od 01.02.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

1. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

a) výnos ze dne 5. ledna 1983 čj. 7460-FS/5-1982 o odměňování uměleckých pracovníků při tvorbě a výrobě filmů v Československém armádním filmu. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. února 1983. Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 16. července 1974 čj. 13 260-81/5-1974 o úpravě platových poměrů tvůrčích pracovníků při tvorbě filmů v Československém armádním filmu;

3. podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády rozkaz ministra národní obrany ČSSR ze dne 22. března 1983 číslo 6, kterým se vydává 1. doplněk k rozkazu ministra národní obrany ČSSR č. 11/1978 „Seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a národních podniků v oboru ministerstva národní obrany, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie“ (reg. v částce 1/1979 Sb.). Doplněk nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1983.

Do výnosů a doplňků k rozkazu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru