Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c23/1983 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 23/1983
Platnost od 11.10.1983
Účinnost od 01.06.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

vydalo

1. podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a dalších předpisů jej provádějících, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 3/1983 ze dne 8. června 1983 čj. 033/372/83, jímž se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznaní zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu č. 1/1979.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1983, bude registrován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, generálních ředitelstvích VHJ resortu hutnictví a těžkého strojírenství a v organizacích cit. ministerstvem přímo řízených;

2. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 4/1983 ze dne 20. 6. 1983 čj. 304/403/83, kterým se mění a doplňuje výnos č. 8/1980 o poskytování stabilizačních odměn dělníkům povolání šamotář.

Výnosem se mění rozpětí odměn dělníkům povolání šamotář, kteří pracují v resortu hutnictví a těžkého strojírenství v provozech s nepřetržitými pracovními režimy minimálně 6 měsíců v hodnoceném období.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. 7. 1983, bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, generálních ředitelstvích VHJ resortu hutnictví a těžkého strojírenství a v organizacích cit. ministerstvem přímo řízených;

3. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb. o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 5/1983 ze dne 20. 6. 1983 čj. 304/404/83, kterým se mění a doplňuje výnos č. 2/1982 o poskytování stabilizačních odměn v provozech s nepřetržitými pracovními režimy.

Výnosem se rozšiřuje platnost výnosu č. 2/1982 na pracovníky závodních stravovacích zařízení resortu hutnictví a těžkého strojírenství, kteří zajišťují stravování pracovníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) a b) tohoto výnosu a doplňuje se ustanovení týkající se překážek v práci, při nichž se odměna nekrátí.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. 7. 1983, bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství a na generálních ředitelstvích VHJ resortu hutnictví a těžkého strojírenství;

4. podle ustanovení § 145 odst. 2 písm. d) a § 147 odst. 1 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, v dohodě s Úřadem pro vynálezy a objevy a po projednání s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky opatření ministra hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR č. 14/1983 ze dne 27. 5. 1983 čj. 102.3/150/83, kterým se mění a doplňuje opatření č. 17/1982.

Uvedeným opatřením se doplňuje opatření federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 17/1982 ze dne 27. 5. 1982 čj. 102.3/190/82, kterým se stanoví bližší podmínky pro odměňování vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů, o přechodná ustanovení týkající se postupu pří zvyšování odměn.

Opatření bude publikováno ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, generálních ředitelstvích VHJ resortu hutnictví a těžkého strojírenství, a v organizacích cit. ministerstvem přímo řízených.

Přesunout nahoru