Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c19/1983 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 19/1983
Platnost od 31.08.1983
Účinnost od 01.06.1983
Zrušeno k 01.01.1985 (o7/c22/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 21. dubna 1983 čj. 431-1112-17. 3. 1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení.

Tento výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky v zařízeních sociálního zabezpečení spravovaných nebo řízených národními výbory a na tato zařízení. Upravuje určování základního platu a jeho změny, platu při zastupování, osobního platu a nástupního platu absolventů škol, příplatku za práci ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách. Dále upravuje zvýhodnění práce v nočních směnách, práce o sobotách a nedělích, poskytování prémií a odměn, odměn za pracovní pohotovost a mzdy za práci přesčas.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývají platnosti vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 77/1966 Sb., o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy, vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách, vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích, a ustanovení § 5 odst. 1 druhé věty vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru.

Zrušují se výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 29. 12. 1974 čj. IX/2-1405-16. 2. 1974 o nomenklatuře funkcí a základních platů pro odborné a administrativní (technickohospodářské) pracovníky v zařízeních sociálního zabezpečení (Zpravodaj MPSV ČSR částka 4/1975 - reg. v částce 11/1975 Sb.), výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 18. 7. 1978 čj. 242-1112-30. 6. 1978, kterým se mění výnos ze dne 29. 12. 1974 čj. IX/2-1405-16. 12. 1974 o nomenklatuře funkcí a základních platů pro odborné a administrativní (technickohospodářské) pracovníky v zařízeních sociálního zabezpečeni (Zpravodaj MPSV ČSR částka 12/1978 - reg. v částce 33/1978 Sb.), výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 8. 12. 1980 čj. 242-1112-10. 10. 1980 kterým se mění výnos ze dne 29. 12. 1974 čj. IX/2-1405-16. 12. 1974 o nomenklatuře funkcí a základních platů pro odborné a administrativní (technickohospodářské) pracovníky v zařízeních sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (Zpravodaj MPSV ČSR částka 12/1980 řada B - reg. v částce 10/1981 Sb.) a výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 30. 12. 1977 čj. 242-1405-22. 12. 1977 o odměňování mistrů odborné výchovy v zařízeních sociální péče (Zpravodaj MPSV ČSR částka 29/1977 - reg. v částce 10/1978 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1983 a je uveřejněn ve Zpravodaji MPSV ČSR, řada B částka 3/1983. Lze do něj nahlédnout v odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů.

Přesunout nahoru