Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c16/1983 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1983
Platnost od 03.08.1983
Účinnost od 01.05.1983
Zrušeno k 01.07.1988 (o4/c26/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a Ústřední radou odborů, výnos ze dne 9. března 1983 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizací.

Výnos se vztahuje na pracovníky dělnických povolání pracující ve federálních orgánech státní správy, orgánech státní správy České socialistické republiky a v orgánech státní správy Slovenské socialistické republiky, v aparátu Federálního shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady, v aparátu národních výborů všech stupňů, v zařízeních odvětví vnitřní správy národních výborů, státních ústředních archivech a státních oblastních archivech, u soudů a prokuratur, ve státních zkušebních ústavech, ve státních inspekcích, ve státních odborných správách, na školách a ve školských zařízeních spravovaných národními výbory (včetně rozšířených dílenských provozů středních průmyslových škol) v oboru působnosti ministerstev školství, na středních zdravotních školách r v domovech mládeže v oboru působnosti ministerstev zdravotnictví, na vysokých školách a v ostatních přímo řízených rozpočtových organizacích v oboru působnosti ministerstev školství, ve zdravotnických rozpočtových organizacích v oboru působnosti ministerstev zdravotnictví, v organizacích a zařízeních sociálního zabezpečení, v resortních vzdělávacích zařízeních, v Státní bance československé, v bankách řízených federálním ministerstvem financí, v České státní pojišťovně a Slovenské státní pojišťovně a České státní spořitelně a Slovenské státní spořitelně, v Československé tiskové kanceláři, v kinech a na správách kin.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1983.

Zároveň se zrušují:

1. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. září 1977 čj. II/5-1394/77-7313 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích (reg. v částce 26/1977 Sb.),

2. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. prosince 1977 čj. II/5-1849/77-7313 o odměňování pracovníků některých státních orgánů a organizací,

3. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. března 1980 čj. 315-109/80-7313, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 24. září 1977 čj. II/5-1394/77-7313 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích (reg. v částce 22/1980 Sb.),

4. výnos ministerstva školství ČSR ze dne 28. března 1979 o odměňování pracovníků dělnických povolání na školách a ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory v oboru působnosti ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví ČSR ve znění výnosu ze dne 6. března 1981,

5. výnos ministerstva školství SSR ze dne 15. března 1979 o odměňování pracovníků dělnických povolání na školách a výchovných zařízeních spravovaných národními výbory v oboru působnosti ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví SSR,

6. výnos ministerstva školství ČSR ze dne 9. srpna 1978 o odměňování pracovníků dělnických povolání na vysokých školách, ve výzkumných ústavech a v ostatních přímo řízených rozpočtových organizacích v oboru působnosti ministerstva školství ČSR ve znění výnosu ze dne 5. března 1981,

7. výnos ministerstva školství SSR ze dne 15. května 1978 o odměňování pracovníků dělnických povolání na vysokých školách, ve výzkumných ústavech a v ostatních ústředně řízených rozpočtových a příspěvkových organizacích v oboru působnosti ministerstva školství SSR,

8. výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 18. dubna 1979 o odměňování pracovníků dělnických povoláni ve zdravotnických rozpočtových organizacích (reg. v částce 22/1979 Sb.),

9. výnos ministerstva zdravotnictví SSR ze dne 18. dubna 1979 o odměňování pracovníků dělnických povolání ve zdravotnických rozpočtových organizacích,

10. výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 28. května 1979 o odměňování pracovníků dělnických povolání v zařízeních sociálního zabezpečení,

11. výnos ministerstva práce a sociálních věcí SSR ze dne 16. května 1979 o odměňování pracovníků dělnických povolání v zařízeních sociálního zabezpečení,

12. výnos ministerstva financí ČSR ze dne 30. 12.1977 o odměňování dělnických povolání v České státní spořitelně a České státní pojišťovně,

13. výnos ústředního ředitele Čs. filmu ze dne 21. 8. 1976 č. 39 o odměňování dělníků v kinech a na správách kin na území České socialistické republiky (reg. v částce 33/1976 Sb.),

14. výnos ústředního ředitele Čs. filmu ze dne 7. 9. 1978 č. 45, kterým se doplňuje výnos ústředního ředitele Čs. filmu ze dne 21. 6. 1976 č. 39 o odměňování dělníků v kinech a na správách kin na území České socialistické republiky (reg. v částce 32/1978 Sb.),

15. výnos generálního ředitele Ústředí Slovenského filmu z 18. dubna 1980 č. 9 o odměňování dělníků v kinech a na správách kin na území Slovenské socialistické republiky (reg. v částce 38/1980 Sb.),

16. opatření, jímž byla rozšířena platnost výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. září 1977 čj. II/5-1394/77-7313.

Výnos byl rozeslán všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout.

Přesunout nahoru