Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c14/1983 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 14/1983
Platnost od 11.07.1983
Účinnost od 01.09.1983
Zrušeno k 01.12.1999 (260/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany, ministerstvo školství České socialistické republiky a ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydala na základě zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, a k němu vydaných prováděcích předpisů, branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 121/1978 Sb.), zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, Zásad pro přidělování vojáků z povolání Československé lidové armády a vojsk ministerstva vnitra k civilním orgánům a organizacím schválených usnesením vlády ČSSR č. 247/1978, a usnesení vlády ČSSR, která upravují provádění vojenské přípravy na vysokých školách, předpis Vojenská příprava na vysokých školách v Československé socialistické republice evid. zn. Všeob-P-54 (práv.).

Předpis stanoví zásady výchovně vzdělávacího procesu a cíle vojenské přípravy na vysokých školách, úkoly federálního ministerstva národní obrany, ministerstva školství ČSR, ministerstva školství SSR a vysokých škol při jejím řízení, základní povinnosti a práva studentů zařazených do vojenské přípravy a jejich zabezpečení.

Předpis nabývá účinnosti dnem 1. září 1983. Tímto dnem pozbývá platnosti předpis Vojenská příprava na vysokých školách v ČSSR z roku 1971 registrovaný v částce 12/1972 Sb.

Do předpisu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany, ministerstvu školství ČSR, ministerstvu školství SSR a na rektorátech vysokých škol.

Přesunout nahoru