Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c14/1983 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 14/1983
Platnost od 11.07.1983
Účinnost od 01.01.1983
Zrušeno k 14.08.1992 (408/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky

podle § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 138/1970 Sb. a ve znění zákona č. 144/1975 Sb., a podle § 19 odst. 1 zákona o obraně Československé socialistické republiky č. 40/1961 Sb., vydala výnos o financování branné výchovy, čj. FMF VIII/1-17 760/1982, čj. MF ČSR 295/19 250/1982, čj. MF SSR 72/1017/1982 ze dne 14. prosince 1982.

Tento výnos stanoví způsob financování úkolů branné výchovy v socialistických organizacích prováděné podle zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1983, je zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 13/1982 a lze do něj nahlédnout ve federálním ministerstvu financí, v ministerstvech financí republik, v ostatních ministerstvech a ústředních orgánech, v jimi řízených organizacích a na národních výborech.

Dnem 31. prosince 1982 pozbyly platnosti Směrnice federálního ministerstva financí čj. VIII/1-17 405/1975 z 25. července 1975, pro financování výdajů branné výchovy, které nebyly registrovány ve Sbírce zákonů.

Přesunout nahoru