Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/1983 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb.

Částka 15/1983
Platnost od 13.07.1983
Účinnost od 13.07.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

74.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 8. června 1983,

kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb.

Ministerstvo financí České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 36 odst. 1 zákona č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích:


Čl. I

Příloha 1 vyhlášky ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb., se doplňuje takto:

Položka G sazebníku I se doplňuje o body č. 4 a č. 5, které zní:

4. smlouvy o zřízení, změně nebo zrušení věcného břemene 100 Kčs

5. smlouvy o výstavbě nového domu s byty v osobním vlastnictví, *) jejich změny a doplňky 100 Kčs


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Tlapák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 52/1968 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb.

Přesunout nahoru