Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 71/1983 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

Částka 14/1983
Platnost od 11.07.1983
Účinnost od 11.07.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

1. v zákoně č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy, ve slovenském vydání a

2. v zákoně o rodině č. 66/1983 Sb. (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 10. listopadu 1982 č. 132 Sb.), v českém vydání

1. a) bod 12. - § 132a odst. 1 má správně znít:

"(1) Kto s vecou nakladá ako so svojou a so zreteľom na všetky okolnosti je dobromyseľný,že mu vec patrí, má - pokiaľ nie je ustanovené inak - obdobné práva na ochranu, aké má vlastník veci.".

b) bod 18. - V § 149 odst. 4 na konci první věty má být místo nesprávného slova "používa" správně použito slova "užíva".

c) bod 25. - V § 221 odst. 1 v první větě má být místo nesprávného výrazu "... iba ak by tomu bránili..." správně použito výrazu "... ledaže by tomu bránili...".

d) bod 26. - V § 230 odst. 3 část věty za středníkem má správně znít: "ak od zmluvy bez zbytočného odkladu neodstúpi, je povinný zaplatiť organizácii novú cenu, ledaže k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutého času vykonania služby.".

e) bod 43. - § 453a odst. 1 první věta má správně znít:

"Ak sa vlastník veci dopustil takého protiprávneho konania, ktorým sa trvale zbavil možnosti vec obvyklým spôsobom užívať, pripadá vec do vlastníctva štátu, pokiaľ je v rozpore so záujmom spoločnosti, aby vlastník s vecou ďalej nakladal.".

2. § 62 odst. 1 má správně znít:

"(1) Uplynula-li lhůta stanovená pro popření otcovství jedním z rodičů, může generální prokurátor, vyžaduje-li to zájem společnosti, podat návrh na popření otcovství proti otci, matce a dítěti.".

Redakce

Přesunout nahoru