Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 69/1983 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

Částka 13/1983
Platnost od 15.06.1983
Účinnost od 15.06.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

1. v zákonu č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině, v českém a ve slovenském vydání,

2. v hospodářském zákoníku (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) č. 45/1983 Sb., v českém vydání a

3. v zákonu o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) č. 46/1983 Sb., v českém vydání

1.a) V bodu 3 § 58 poslední věta odstavce 2 má správně znít:

"Otcovství však lze popřít, jestliže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak.", v českém vydání;

b) Článek III má správně znít:

"Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.", ve slovenském vydání.

2. V § 358 za odstavcem 5 byl otištěn chybný řádek včetně označení odstavce. Správně má znít:

"(6) Organizace, která s pojišťovnou uzavírá".

3. V § 42 odst. 1 v první větě je chybně uvedené slovo "odměnit". Správně má být: "změnit".

Redakce

Přesunout nahoru