Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 38/1983 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

Částka 6/1983
Platnost od 13.04.1983
Účinnost od 13.04.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

ve vyhlášce Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1983 Sb., o poistných podmienkach pre poistenie majetku, v registraci Federálního cenového úřadu v částce 6/1982 Sb., v registraci federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu v částce 37/1982 Sb.

1. V českém vydání:

a) § 11 odst. 1 vyhlášky č. 13/1983 Sb. věta první má správně znít: "(1) Ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniklo smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho toho z manželov, ktorý uzavrel zmluvu o poistení manželov, vstupuje do poistenia na jeho miesto pozostalý manžel, ak je naďalej jej vlastníkom alebo spoluvlastníkom.";

b) v posledním odstavci registrace Federálního cenového úřadu v částce 6/1982 Sb., má část první věty za středníkem správně znít: "pozdější úpravy v Cenovém věstníku částka 32 z roku 1979 a v Cenovém věstníku částka 45 z roku 1981.";

2. v českém i slovenském vydání:

v prvním odstavci registrace federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu v částce 37/1982 Sb., v první větě, má být výnos správně číselně označen takto: "... výnos federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 26/1982 Věstníku FMZO, ....";

v posledním odstavci téže registrace má znít první věta správně takto: "Výnos bude zveřejněn v částce 17/1982 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu jako výnos č. 26/1982.";

třetí věta téhož odstavce má správně znít: "V zájmu snadnější orientace uživatelů předpisu bude zveřejněno úplné znění výnosu č. 12/1980 Věstníku FMZO o devizové zainteresovanosti na vývozu a dovozu zboží, investičních celků, na uzavírání aktivních licenčních a jim podobných smluv a na poskytování služeb do zahraničí, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených výnosem č. 4/1982 Věstníku FMZO a výnosem č. 26/1982 Věstníku FMZO, a to ve Finančním zpravodaji č. 14/1982, ve Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu částka 18/1982 pod číslem 28 a pro potřeby bankovní soustavy též ve Zpravodaji SBČS.".

Redakce

Přesunout nahoru