Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 34/1983 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka 5/1983
Platnost od 07.04.1983
Účinnost od 07.04.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. ve vyhlášce ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1982 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní,

2. ve vyhlášce Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č 114/1982 Sb., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej

3. ve výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. srpna 1982 čj. 20 785/82-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze, v českém a slovenském vydání

1. V třetích řádcích textů příloh č. 1 a č. 2 k vyhlášce č. 95/1982 Sb. se vypouští číselné označení paragrafu. Správný text bude znít: "nostrifikovalo - nostrifikovala - podle §......... vyhlášky..........";

2. v třetích řádcích textů příloh č. 1 a č. 2 k vyhlášce č. 114/1982 Sb. se vypouští číselné označení paragrafu. Správný text bude znít: "nostrifikovalo - nostrifikovala - podľa §......... vyhlášky..........";

3. v oznámení o vydání výnosu ministerstva školství ČSR (reg. v částce 25/1982 Sb.) uveřejněném na straně 505 bude text za poslední pomlkou správně znít:

"- ustanovení § 5 odst. 1 druhé věty vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru.".

Redakce

Přesunout nahoru