Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 17/1983 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě

Částka 3/1983
Platnost od 11.03.1983
Účinnost od 01.04.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

17

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 27. ledna 1983

o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 447 odst. 3 občanského zákoníku:


§ 1

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě náležející podle občanskoprávních předpisů se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet této náhrady se zvyšuje o 2 % za každý kalendářní rok následující po vzniku nároku na tuto náhradu do 31. prosince 1980.

(2) Náhrada za ztrátu na výdělku upravená podle odstavce 1 náleží i tehdy, jestliže poškozenému nebyla do 31. prosince 1980 poskytována, protože to neumožňovaly právní předpisy o částkách omezujících způsob výpočtu a poskytování těchto náhrad.

§ 2

(1) Pro náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě platí i po úpravě provedené podle § 1 ustanovení § 447 odst. 2 občanského zákoníku.

(2) Ke zvýšení invalidního, popřípadě částečného invalidního důchodu podle zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, popřípadě k obdobnému zvýšení provedenému podle dřívějších předpisů, 1) se při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě prováděnému podle § 1 nepřihlíží.

§ 3

Náhrada za ztrátu na výdělku upravená podle § 1 náleží ode dne účinnosti tohoto nařízení.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1983.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 161/1968 Sb., o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení.
Zákon č. 106/1971 Sb., o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení.
§ 136 až 141, § 144 a 145 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů.

Přesunout nahoru