Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 16/1983 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Částka 3/1983
Platnost od 11.03.1983
Účinnost od 01.04.1983
Zrušeno k 01.08.1993 (185/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

16

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 27. ledna 1983

o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 278 a § 279 odst. 3 občanského soudního řádu:


§ 1

Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, činí 450 Kčs na osobu povinného a po 150 Kčs na každou osobu, které povinný poskytuje výživné. Na manžela povinného se započítává 150 Kčs, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává 150 Kčs každému manželovi zvláště, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Částka 150 Kčs se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávku výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

§ 2

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí 2 400 Kčs.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1983.


Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru