Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 155/1983 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků

Částka 31/1983
Platnost od 16.12.1983
Účinnost od 01.01.1984
Zrušeno k 01.01.2009 (187/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

155

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 15. prosince 1983

o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků

Ústřední rada odborů v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 2 odst. 3 písm. c), § 9, § 51 odst. 1 a 2 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb. a zákona č. 87/1968 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se slova "čisté denní mzdě, ze které bylo stanoveno nemocenské," nahrazují slovy "průměrné čisté denní mzdě".

2. V § 16 se vypouštějí slova "zaměstnání rozhodné pro sazbu nemocenského 3) a do doby" včetně poznámky pod čarou.

3. V § 26 se vypouštějí slova "zaměstnání rozhodné pro sazbu nemocenského 3) a do doby".

4. V § 47 odst. 2 se vypouští věta druhá.

5. § 77 včetně nadpisu se vypouští.

6. V § 91 se vypouštějí slova "zaměstnání rozhodné pro sazbu nemocenského 3) a do doby".

Čl. II

Vyhláška č. 141/1958 Ú. l., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení odsouzených, se mění takto:

§ 6 se vypouští.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti až dnem 1. září 1984.


Předseda: Hoffmann v. r.

Přesunout nahoru