Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 153/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte

Částka 31/1983
Platnost od 16.12.1983
Účinnost od 01.01.1984
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

153

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 15. prosince 1983,

kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy, s ministerstvy práce a sociálních věcí republik a s Ústřední radou odborů podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb., č. 180/1968 Sb., č. 76/1970 Sb., č. 128/1975 Sb., č. 54/1976 Sb., č. 164/1979 Sb. a č. 80/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 4 včetně nadpisu, § 5, 8, 9 a 10 se vypouštějí.

2. § 88 odst. 3 zní:

"(3) Výsledné částky jednotlivých výplat dávek se zaokrouhlují na celé koruny, a to při haléřové částce do 50 haléřů směrem dolů a při haléřové částce nad 50 haléřů směrem nahoru.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 90 odst. 1 č. 1 písm. c) se vypouštějí slova "druh pracovní činnosti a poznámku, jde-li o práci II. pracovní kategorie".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984.


Ministr: Ing. Boďa v. r.

Přesunout nahoru