Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 128/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny

Částka 27/1983
Platnost od 24.11.1983
Účinnost od 24.11.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

128

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 26. října 1983,

kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb., a podle § 18 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon):


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny se doplňuje takto:

V § 16 odst. 8 se na konci připojuje tato věta:

"Toto penále se v letech 1983 až 1985 neúčtuje a nevymáhá.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing . Ehrenberger CSc. v. r.

Přesunout nahoru