Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 120/1983 Sb.Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu

Částka 26/1983
Platnost od 01.11.1983
Účinnost od 01.11.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

120

ZÁKON

České národní rady

ze dne 31. října 1983

o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Funkci opatrovníka nezletilého dítěte pro řízení před státním notářstvím vykonává na základě rozhodnutí státního notářství 1) okresní národní výbor.

§ 2, § 3zrušeno


§ 4

Zrušují se položky č. 35 a 36 přílohy A a položky č. 7 a 24 přílohy D zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Kempný v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 odst. 1 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění zákona č. 134/1982 Sb. (úplné znění č. 72/1983 Sb.).

2) § 250, 253, § 273 odst. 1 a § 281 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 131/1982 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.).

3) § 268 odst. 1 a § 277 občanského zákoníku.

4) § 10 odst. 3 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb. (úplné znění č. 31/1983 Sb.).

5) § 397 odst. 4 občanského zákoníku.

6) Například § 9 odst. 3 zákona č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, § 40 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, § 14 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích, a § 25 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

7) § 490 odst. 2 občanského zákoníku.

Přesunout nahoru