Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 116/1983 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení

Částka 26/1983
Platnost od 01.11.1983
Účinnost od 01.11.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

116

ZÁKON

ze dne 27. října 1983,

kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 30/1983 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 písm. c) se slova "služby a opravy" nahrazují slovy "věcná plnění a výkony (dále jen "služby")".

2. § 77 odst. 2 zní:

"(2) Zabezpečení pracujících uvedených v § 3 písm. f) a občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru při vojenském cvičení a dalších druzích služby v ozbrojených silách, s výjimkou základní (náhradní) služby, upravují prováděcí předpisy [§ 172 odst. 1 písm. d) a e)].".

3. § 171 písm. b) zní:

"b) příslušné národní výbory, pokud jde o

1. zaopatřovací příspěvek,

2. dávky ze zabezpečení v nemoci, ze zabezpečení matky a dítěte pracujících uvedených v § 3 písm. f) a občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru,

3. dávky ze zabezpečení matky a dítěte jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a

4. zabezpečení důchodců některými dalšími dávkami (§ 72).".

4. § 172 odst. 1 písm. e) zní:

"e) pro občany poskytující služby na základě povolení národního výboru zabezpečení v nemoci, zabezpečení matky a dítěte, zabezpečení v době vojenského cvičení a důchodové zabezpečení obdobně podle úpravy platné pro pracovníky v pracovním poměru;".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru