Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c9/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 9/1982
Platnost od 06.05.1982
Účinnost od 01.04.1982
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo

1. dne 5. ledna 1982 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků.

Výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky v organizacích v působnosti ministerstva obchodu ČSR a v obchodních organizacích řízených národními výbory a na tyto organizace.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývají platnosti:

a) výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 31. března 1976 č. 5/1976 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 9/1977 Sb.), o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu, s výjimkou přílohy č. 1 - Kvalifikační katalog technickohospodářských pracovníků, která nadále platí ve znění změn a doplňků uvedených v příloze č. 5 tohoto výnosu a přílohy č. 4 - Poskytování příplatků za znalost a používání cizích jazyků;

b) výnosy ministerstva obchodu České socialistické republiky

ba) ze dne 1. října 1976 č. 15/1976 Věstniku MO ČSR (reg. v částce 9/1977 Sb.),

bb) ze dne 5. srpna 1977 č. 12/1977 Věstniku MO ČSR (reg. v částce 5/1978 Sb.),

bc) ze dne 29. srpna 1977 č. 16/1977 Věstníku MO ČSR (reg, v částce 5/1978 Sb.),

bd) ze dne 10. listopadu 1978 č. 9/1978 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 3/1979 Sb.),

be) ze dne 25. září 1979 č. 14/1979 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 25/1979 Sb.),

bf) ze dne 16. září 1980 č. 8/1960 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 2/1981 Sb.),

kterými se mění výnos č. 5/1973 Věstníku MO ČSR o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu;

c) příloha č. 5 k výnosu ministerstva vnitřního obchodu ze dne 10. 5. 1966 čj. 50 092/66 o odměňování pracovníků strojně početních stanic.

Výnos nabyl účinnosti dne 1. dubna 1982 a byl uveřejněn v částce 3/1982 Věstníku MO ČSR pod poř. č. 1;

2. dne 5. ledna 1982 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos o odměňování obchodně provozních pracovníků.

Tento výnos se vztahuje na

a) obchodně provozní pracovníky včetně pracovníků zařazených v převzatých povoláních uvedených v kvalifikačním katalogu obchodně provozních funkcí,

b) manipulační dělníky, pokud pracují ve skladech provozních jednotek,

c) truhláře, dělníky v truhlářské výrobě (při montážích nábytku) a architekty v prodejnách (prodejních odděleních) nábytku,

d) pekaře ve výrobnách,

a) vedoucí expedice, samostatné expedienty a expedienty, vedoucí příjmu zboží, samostatné příjemce materiálu a zboží, příjemce materiálu a zboží, příjemce a výdejce oprav, technické kontrolory, samostatné technické vstupní kontrolory a referenty provozu, pokud pracují v provozních jednotkách v kolektivu s obchodně provozními pracovníky

v organizacích v působnosti ministerstva obchodu České socialistické republiky a v obchodních organizacích řízených národními výbory a na tyto organizace.

Pro pracovníky na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 31. března 1976 č. 8/1976 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 9/1977 Sb.) o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu, ve znění výnosů č. 13/1977 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 5/1978 Sb.), č. 3/1978 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 15/1978 Sb.) a č. 12/1980 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 3/1981 Sb.), s výjimkou přílohy č. 1.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1982 a byl uveřejněn v částce 1/1982 Věstníku MO ČSR pod poř. č. 2;

3. dne 5. ledna 1982 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos o odměňování dělníků.

Výnos se vztahuje na pracovníky dělnických povolání v organizacích v působnosti ministerstva obchodu ČSR a v organizacích státního obchodu řízených národními výbory i na tyto organizace.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 31. března 1976 č. 7/1978 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 9/1977 Sb.) o odměňováni dělníků v organizacích státního obchodu, ve znění výnosu ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 8. prosince 1979 č. 16/1979 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 4/1980 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1982 a byl uveřejněn v částce 1/1982 Věstníku MO ČSR pod poř, č. 3;

4. dne 12. února 1982 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos o výjimkách při uplatňování mzdových forem.

Výnosem se pro uplatňování mzdových forem u provozních pracovníků v obchodních organizacích v oboru působnosti ministerstva obchodu České socialistické republiky a řízených národními výbory stanoví výjimky ve smyslu čl. 11 odst. 8 Směrnic federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. ledna 1981 čj. 313-1674/80-7210 pro uplatňování mzdových forem.

Výnosem se ruší:

a) výnos č. 8/1976 Věstníku MO ČSR o odměňování pracovníků podílovou mzdou (reg. v částce 9/1977 Sb.).

b) opatření č. 4/1976 Věstníku MO ČSR k použití zásad pro uplatňování mzdových forem,

c) opatření č. 2/1978 Věstníku MO ČSR, kterým se stanoví zásady hmotné zainteresovanosti vedoucích vnitropodnikových útvarů,

d) závazné pokyny č. 3/1980 Věstníku MO ČSR pro uplatňování mzdových forem v organizacích státního obchodu řízených ministerstvem.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1982 a byl uveřejněn v částce 2/1982 Věstníku MO ČSR pod poř. č. 5.

Přesunout nahoru