Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c5/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1982
Platnost od 16.03.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí ČSSR a ČSR a s českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství pod čj. SD/33-3196/81 ze dne 17. prosince 1981 výnos, kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie. Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1982 a je uveřejněn v Dopravním a silničním zpravodaji v částce 3/1982. Lze do něj nahlédnout na odborech dopravy krajských a okresních národních výborů, popřípadě na ministerstvu vnitra ČSR - Správě pro dopravu.

Přesunout nahoru