Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c35/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 35/1982
Platnost od 16.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Zrušeno k 01.04.1997 (13/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 24 písm. d) zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány výnos ze dne 10. listopadu 1982 čj. 14 078/82-025 o uzavírkách dálnic.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983, je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 24/1982 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy na odboru právním a legislativním.

Přesunout nahoru