Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c34/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1982
Platnost od 16.12.1982
Účinnost od 01.07.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

1. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

d) výnos ze dne 1. září 1982 čj. 6770-FS/5-1982 o odměňování obchodně provozních pracovníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních v působnosti federálního ministerstva národní obrany. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1982.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývají platnosti:

aa) výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. května 1977 čj. 4502-81/5-1977 o odměňování obchodně provozních pracovníků u vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (reg. v částce 20/1977 Sb.);

bb) výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 24. července 1980 čj. 3723-FS/5-1980, kterým se doplňuje výnos ze dne 25. května 1977 čj. 4502-81/5-1977 o odměňování obchodně provozních pracovníků u vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (reg. v částce 44/1980 Sb.);

Dnem účinnosti výnosu čj. 514-18544-5111 ze dne 2. srpna 1985 se zrušují tyto předpisy, popřípadě ta jejich ustanovení, která upravují odměňování obchodně provozních pracovníků: Výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 6770-FS/5-1982 ze dne 1. 9. 1982 o odměňování obchodně provozních pracovníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních v působnosti FMNO (reg. v částce 34/1982 Sb.).

2. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot směrnice ze dne 20. května 1982 čj. 1002-FS/5-1981 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům výrobně hospodářských organizací v působnosti federálního ministerstva národní obrany. Směrnice nabývají účinnosti u organizací, které určí federální ministerstvo národní obrany, dnem 1. ledna 1983, u ostatních organizací dnem, který určí jim nadřízený orgán;

4. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

a) výnos ze dne 9. září 1982 čj. 6384-FS/5-1982 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků podniků trustu Vojenských lesů a statků se zemědělskou činností v působnosti federálního ministerstva národní obrany. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983;

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. prosince 1975 čj. 2002-81 5. odd. o odměňování technickohospodářských pracovníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. v částce 24/1977 Sb)., ve znění výnosu ze dne 29. května 1979 čj. 11 053-81/5. odd.-1979 (reg. v částce 18/1979 Sb.).

Do výnosů, a směrnic je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru