Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c33/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1982
Platnost od 14.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Zrušeno k 01.01.1985 (o7/c22/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků školství a vědy výnos ze dne 30. září 1982 čj. 22 965/82-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983 a tímto dnem pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 1. srpna 1974 čj. 21 053/74-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory (Věstník ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR sešit 9/1974, reg. v částce 16/1974 Sb.).

Výnos je publikován v sešitě 10-11/1982 Věstníku ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR a lze do něj nahlédnout na všech školách, odborech školství okresních národních výborů a krajských národních výborů, popř. na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru