Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c33/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 33/1982
Platnost od 14.12.1982
Účinnost od 01.10.1982
Zrušeno k 01.01.1985 (o7/c22/1984 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 27. července 1982 čj. 13 562/OEVH/3/83 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích vodního hospodářství.

Výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice a na tyto organizace.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 11. května 1978 čj. 33 587/OEVH/3 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích řízených národními výbory v České socialistické republice (reg. v částce 2/1979 Sb.).

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1982, s výjimkou § 12, který nabývá účinnosti dnem stanoveným ministerstvem, nejpozději však dnem 1. ledna 1983.

Výnos byl vytištěn formou brožury a rozeslán organizacím, jimž byl určen, krajským národním výborům a Národnímu výboru hlavního města Prahy; jeho vydání bylo oznámeno v částce 20-21/1982 Věstníku MLVH ČSR).

Přesunout nahoru