Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c27/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 27/1982
Platnost od 22.11.1982
Účinnost od 01.07.1982
Zrušeno k 01.06.1992 (235/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo dne 10. srpna 1982 pod čj. F 43-5324-4303-82 výnos, kterým se vydává pro účely důchodového zabezpečení srovnávací seznam vybraných zaměstnání v hornictví.

Srovnávací seznam vybraných zaměstnání v hornictví stanoví, která ze zaměstnání uvedených v resortních seznamech zaměstnání zařazených do I. nebo II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení vydaných podle předpisu platných před 1. lednem 1976, se považují za zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemi v hlubinných dolech, která jsou uvedena v příloze k nařízení vlády ČSSR č. 74/1982 Sb., o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví.

Podle výnosu se postupuje od 1. července 1982. Lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, federálním ministerstvu paliv a energetiky, federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, ministerstvu stavebnictví České socialistické republiky, ministerstvu stavebnictví Slovenské socialistické republiky, Českém geologickém úřadu a na Slovenském geologickém úřadu.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo dne 31. července 1985 pod čj. F 72-1717-73-8-315 výnos, kterým se doplňuje srovnávací seznam vybraných zaměstnání v hornictví vydaný výnosem federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1982 čj. F 43-5324-4303-82 (reg. v částce 27/1982 Sb.). Výnosem ze dne 31. července 1985 se srovnávací seznam vybraných zaměstnání v hornictví v části federálního ministerstva paliv a energetiky doplňuje o profese důlních geologů a geofyziků (úseku) vykonávané za účinnosti resortních seznamů zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení platných před 1. lednem 1976 v uranových dolech. Podle výnosu se postupuje pro posuzování důchodových nároků pracujících, kteří vykonávali zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech [§ 12 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb. a část I seznamu vybraných zaměstnání v hornictví uvedeného v příloze nařízení vlády ČSSR č. 74/1982 Sb., o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví.] Lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, federálním ministerstvu paliv a energetiky, federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, ministerstvu stavebnictví České socialistické republiky, ministerstvu stavebnictví Slovenské socialistické republiky, Českém geologickém úřadu a na Slovenském geologickém úřadu.

Přesunout nahoru