Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c20/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1982
Platnost od 22.09.1982
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo zemědělství a výživy, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

vydala v dohodě s federálním ministerstvem financí, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v souladu s § 2 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, a § 43 odst. 3 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, směrnice ze dne 22. března 1982 čj. FM 041-486/82 (587/82-222, 2932/82-Ek), kterými se mění a doplňují směrnice pro poskytování diferenciálních příplatků.

Směrnice doplňují a mění směrnice ze dne 25. listopadu 1981 čj. FM 041-1680/81 (1863/81-222, 10 343/81-Ek) pro poskytování diferenciálních příplatků a nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1982.

Směrnice budou uveřejněny ve věstnících ministerstev zemědělství a výživy republik. Lze do nich nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy, a u orgánů státního hospodářského řízení zemědělství (okresních a krajských zemědělských správ).

Přesunout nahoru