Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c20/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1982
Platnost od 22.09.1982
Účinnost od 15.07.1982
Zrušeno k 01.01.1989 (227/1988 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo podle § 53 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos č. 7 ze dne 15. června 1982 o centrální evidenci programového vybavení automatizace projektování.

Ve výnosu je stanoven postup a podmínky pro zařazování programového vybavení automatizace projektování do centrální evidence, kterou řídí a zabezpečuje federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj.

Podle bodu 1.325 Ceníku projektových prací je uplatnění přirážky za zpracování projektové dokumentace s použitím výpočetní techniky podmíněno tím, že použité programy jsou zahrnuty do centrální evidence programového vybavení automatizace projektování.

Výnos nabyl účinnosti dne 15. července 1982 a bude uveřejněn ve Zpravodaji FMTIR, MVT ČSR, MVT SSR v roce 1982 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj na odboru projektování.

Přesunout nahoru