Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c20/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1982
Platnost od 22.09.1982
Účinnost od 01.07.1982
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 30. června 1982 čl. F 314-4674-3145-040 682 o odměňování uměleckých pracovníků.

Výnos se vztahuje na umělecké pracovníky včetně pracovníků uměleckých těles, na pracovníky umělecké realizace, na hudebníky z povolání, na artisty, kteří v pracovním poměru působí v organizacích kultury přímo řízených ministerstvem kultury ČSR, ministerstvem kultury SSR, v organizacích kultury řízených nebo spravovaných národními výbory, v Československém filmu, v Ústředí Slovenského filmu, v Československém rozhlasu a v Československé televizi.

Výnosem se zrušuje 44 výnosů vydaných ministerstvy kultury ČSR a SSR, Československým filmem, Ústředím Slovenského filmu, Československým rozhlasem a Československou televizí.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1982.

Výnos byl rozeslán zainteresovaným federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik ČSR a SSR a krajským národním výborům, na nichž lze do něj nahlédnout.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos čj. 514-612,5154 ze dne 13. července 1988, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. června 1982 čj. F 314-4674-3145 o odměňování uměleckých pracovníků (reg. v částce 20/1982 Sb.). Výnosem se mění a doplňují zejména ustanovení o zařazování do funkcí, o nástupních platech absolventů škol, příloha č. 1 a příloha č. 2. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1988. Lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, ministerstvu financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvu financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. F 314-4674-3145, 040682 o odměňování uměleckých pracovníků (reg. částka 20/1982 Sb.), ve znění výnosu č. j. 514-612-5154 (reg. částka 29/1988 Sb.).

Přesunout nahoru