Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c20/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1982
Platnost od 22.09.1982
Účinnost od 01.05.1982
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo

2. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos ze dna 26. dubna 1982 čj. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1982 s výjimkou ustanovení § 14 (zvýhodnění práce ve vícesměnných provozech), které nabude účinnosti dnem, který určí federální ministerstvo národní obrany, nejpozději však dnem 1. ledna 1983. Pro dělníky, na něž se vztahuje tento výnos, pozbyl platnosti výnos ze dne 15. prosince 1975 čj. 2001-81/5. odd. o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. v částce 24/1977 Sb.);

Federální ministerstvo národní obrany vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos ze dne 15. března 1986 čj. 12176-FS/5-1986, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 26. dubna 1982 čj. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. v částce 20/1982 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1986; v organizaci však nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos č. 21/1988 ze dne 14. prosince 1988, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 26. dubna 1982 čj. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. v částce 20/1982 Sb.), ve znění výnosu ze dne 15. března 1986 čj. 12176-FS/5-1986 (reg. v částce 11/1986 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989 a je uveřejněn ve Sbírce mzdových výnosů federálního ministerstva národní obrany, částka 21/1988.

Do výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru