Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c2/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 2/1982
Platnost od 29.01.1982
Účinnost od 29.01.1982
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo spojů

doplnilo výnos ze dne 1. 12. 1978 čj. 15 283/13/78, registrovaný ve Sbírce zákonů částce 1 ze dne 23. ledna 1979, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Seznam se doplňuje v II. pracovní kategorii poř. č. 24 o zaměstnání „prodavač“, při němž pracovník prodejny přichází do přímého styku s nemocnými TBC.

Týká se prodejen a stánků umístěných v léčebnách TBC a respiračních chorob.

Doplněk seznamu byl uveřejněn v částce 52/1981 Věstníku federálního ministerstva spojů a lze do něj nahlédnout u každé organizace spojů.

Přesunout nahoru