Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c18/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1982
Platnost od 25.08.1982
Účinnost od 01.07.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví:

1. výnos ze dne 28. května 1982 čj. EP-600-26. 5. 1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve zdravotnických rozpočtových organizacích.

Tímto výnosem jsou zrušeny výnosy ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky:

výnos ze dne 17. února 1969 čj. ER/3-612-10. 2. 1969, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 31. ledna 1968 čj. PM-612-10. 1. 1968 o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků zdravotnických zařízení a zdravotnických vzdělávacích zařízení - oznámený v částce 8/1968 Sb.,

výnos ze dne 8. května 1970 čj. E/EP-600.1-4. 4. 1970, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 31. ledna 1963 čj. PM-612-10. 2.1968 o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků zdravotnických zařízení a zdravotnických vzdělávacích zařízení, ve znění výnosu ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 17. února 1969 čj. ER/3-612-10. 2. 1969 - oznámený v částce 29/1970 Sb.,

výnos ze dne 30. června 1971 čj. KP/3-600-29. 6. 1971 o úpravě platových poměrů pracovníků Ústavu zdravotní výchovy v Praze - oznámený v částce 27/1971 Sb.,

výnos ze dne 10. června 1971 čj. KP/3-600.2-29. 3. 1971 o úpravě platových poměrů pracovníků České lékařské společnosti J. E. Purkyně - oznámený v částce 18/1971 Sb.,

výnos ze dne 13. října 1972 čj. E/PM-600.1-30. 5. 1972, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 31. ledna 1968 čj. PM-612-10. 1. 1968 o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků ve zdravotnických zařízeních a zdravotnických vzdělávacích zařízeních v platném znění - oznámený v částce 29/1972 Sb.,

výnos ze dne 5. července 1973 čj. E/PM-600.1-22. 5. 1973, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 31. ledna 1968 o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků zdravotnických zařízení a zdravotnických vzdělávacích zařízení — oznámený v částce 33/1973 Sb.,

výnos ze dne 5. července 1973 čj. E/PM-600.1-29. 5. 1973 o úpravě platových poměrů pracovníků výpočetních středisek zdravotnických zařízení - oznámený v částce 33/1973 Sb.,

výnos ze dne 7. března 1975 čj. E/PM-600-25. 2. 1975 o úpravě nástupních platů absolventů škol - oznámený v částce 20/1975 Sb.,

výnos ze dne 29. června 1976 čj. E/PM-600-21. 6. 1976, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 31. ledna 1968 čj. PM/612-10. 1. 1968 o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků zdravotnických zařízení a zdravotnických vzdělávacích zařízení - oznámený v částce 25/1976 Sb.,

výnos ze dne 9. června 1978 čj. E/PM-600-24. 5. 1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 31. ledna 1968 čj. PM-612-10. 1. 1968 o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků zdravotnických zařízení a zdravotnických vzdělávacích zařízení - oznámený v částce 24/1978 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1982; jeho zavedení v jednotlivých organizacích určí ministerstvo zdravotnictví ČSR, v organizacích řízených národními výbory příslušný krajský národní výbor (Národní výbor hlavního města Prahy).

Výnos bude přetištěn pod poř. č. 12 v částce 7-9/1982 Věstníku MZ ČSR;

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 25. ledna 1983 čj. EP-600-17. 1. 1983, jímž se doplňuje výnos ze dne 28. května 1982 čj. EP-600-26. 5. 1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve zdravotnických rozpočtových organizacích (reg. v částce 18/1982 Sb.). Do uvedených výnosů lze nahlédnout ve všech okresních ústavech (obvodních) národního zdraví, (městských a krajských), v Ústavu národního zdraví NV hl. m. Prahy, na odborech zdravotnictví krajských národních výborů v ČSR, na odboru zdravotnictví NVP a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Dnem účinnosti výnosu čj. 51-12430-3156 ze dne 12. září 1984 se zrušují tyto předpisy, popřípadě ta jejich ustanovení, která upravují odměňování technickohospodářských pracovníků: Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 28. května 1982 čj. EP-600-26.5.1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve zdravotnických rozpočtových organizacích (reg. v částce 18/1982 Sb.) ve znění výnosu ze dne 25. ledna 1983 čj. EP-600-17.1.1983 (reg. v částce 10/1983 Sb.). V jednotlivých organizacích platí tyto předpisy do dne, kdy v nich nabude výnos účinnosti.

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 13. května 1988 čj. EP-600-28.4.1988, kterým se doplňuje výnos ze dne 28. května 1982 čj. EP-600-26.5.1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve zdravotnických rozpočtových organizacích (reg. v částce 18/1982 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1988. Do výnosu lze nahlédnout ve všech ústavech národního zdraví a na odborech zdravotnictví krajských národních výborů v ČSR, na odboru zdravotnictví NV hlavního města Prahy a na ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí ČSR.

Přesunout nahoru