Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c17/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1982
Platnost od 16.08.1982
Účinnost od 01.09.1982
Zrušeno k 01.01.1999 (111/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 56 a § 98 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány směrnice čj. 20 798/82-34 ze dne 20. července 1982 o zřizování, zrušování a provozu menz a bufetů vysokých škol.

Směrnice upravují organizaci menz a bufetů vysokých škol, okruh účastníků stravování, ceny jídel, provozní dobu, hospodaření a kontrolu provozu.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1982 a zrušuji se jimi směrnice ministerstva školství ČSR pro zřizování a provoz vysokoškolských menz a bufetů ze dne 28. 5. 1970 čj. 33 199/70-III/5 uveřejněné v sešitu č. 6/1970 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a oznámené v částce 20/1970 Sb., ve znění směrnic ze dne 30. 6. 1978 čj. 20 360/78-37 uveřejněných v sešitu č. 7/1978 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a oznámených v částce 21/1978 Sb.

Směrnice jsou uveřejněny v sešitu 8/1982 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a lze do nich nahlédnout na všech vysokých školách, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo podle § 56 a § 98 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány směrnice čj. 15 330/85-34 ze dne 16. července 1985, kterými se mění směrnice čj. 20 798/82-34 o zřizování, zrušování a provozu menz a bufetů vysokých škol. Změna dosud platné směrnice se týká sjednocení způsobu úhrady příplatků na stravování v menzách pracovníkům vysokých škol zaměstnavatelskou organizací - vysokou školou, ve smyslu nařízení vlády ČSSR č. 127/1982 Sb., o závodním stravování. Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. srpna 1985 a mění směrnice ministerstva školství ze dne 13. července 1982, čj. 20 798/82-34 o zřizování, zrušování a provozu menz a bufetů vysokých škol, uveřejněné v sešitě č. 7-8/1982 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a oznámené v částce 24/1982 Sb. Směrnice jsou uveřejněny v sešitě č. 6-7/1985 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a lze do nich nahlédnout na všech vysokých školách, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru