Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c17/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1982
Platnost od 16.08.1982
Účinnost od 01.09.1982
Zrušeno k 01.01.1999 (111/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 56 a § 98 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, Českým ústředním výborem Socialistického svazu mládeže a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány směrnice čj. 20 797/82-34 ze dne 20. července 1932 o ubytování studenta vysokých škol v kolejích.

Směrnicemi se upravuje poslání vysokoškolských kolejí a jejich řízení, rozhodování o ubytování studentů, rozmístění studenta v kolejích, práva a povinnosti ubytovaných studentů a vnitřní rád kolejí.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1982 a zrušuje se jimi výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 13. prosince 1971 čj. 25 528/71, jímž se stanoví kolejní řád vysokoškolských kolejí v České socialistické republice uveřejněný v sešitu č. 1/1972 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a oznámený v částce 38/1971 Sb., ve znění výnosu ze dne 30. dubna 1974 čj. 13 868/74-40 uveřejněného v sešitu č. 5/1974 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a oznámeného v částce 10/1974 Sb. a výnosu ze dne 25. května 1978 čj. 16 351/76-37 uveřejněného v sešitu č. 6/1976 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a oznámeného v částce 16/1976 Sb.

Směrnice jsou uveřejněny v sešitu č. 8/1982 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a lze do nich nahlédnout na všech vysokých školách, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru