Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c16/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 16/1982
Platnost od 09.08.1982
Účinnost od 09.08.1982
Zrušeno k 01.10.1982 (o14/c32/1982 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva úpravu z 22. marca 1982 č. MH-575/203/1982, ktorou sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky zo 16. marca 1978 č. MH-497/203/1978 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva registrovaná v čiastke 11/1978 Zb.

Úpravou sa umožňuje poskytnúť príplatok technicko-hospodárskym pracovníkom vo vybraných organizáciách miestneho priemyslu, ktorí pracujú v odpoludňajšej smene.

Úprava nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov. Bude uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve miestneho hospodárstva a možno do nej nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Přesunout nahoru