Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c13/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 13/1982
Platnost od 25.06.1982
Účinnost od 01.04.1982
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

2. výnos ze dne 1. února 1982 čj. 1400-FS/5-1981 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1982, s výjimkou ustanovení § 14 a 27, která nabudou účinnosti dnem stanoveným federálním ministerstvem národní obrany, nejpozději však dnem 1. ledna 1983. Pro dělníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbyly platnosti:

a) výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 24. října 1974 čj. 13 015-81/5-1974 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 26/1975 Sb.),

b) výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 20. prosince 1978 čj. 8720-81/5-1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 24. října 1974 čj. 13 015-81/5-1974 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 5/1979 Sb.);

Federální ministerstvo národní obrany vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos ze dne 16. listopadu 1985 čj. 3040-FS/5-1985, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. února 1982 čj. 1400-FS/5-1981 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 13/1982 Sb.). Výnos nabyl účinností dnem 1. ledna 1986; v jednotlivých organizacích nabývá účinnosti až dnem, který podle podmínek a kritérií stanovených pro druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy určí příslušný nadřízený orgán.

4. výnos ze dne 8. února 1982 čj. 1450-FS/5-1981 o odměňování dělníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1982, s výjimkou ustanovení § 12, které nabude účinnosti dnem stanoveným federálním ministerstvem národní obrany, nejpozději však dnem 1. ledna 1983. Pro dělníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. května 1977 čj. 4500-81/5-1977 o odměňování dělníků vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (reg. v částce 20/1977 Sb.).

Do výnosu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos č. 4/1988 federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. června 1988, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 8. února 1982 čj. 1450-FS/5-1981 o odměňování dělníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních.

Přesunout nahoru