Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c10/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1982
Platnost od 11.05.1982
Účinnost od 01.04.1982
Zrušeno k 01.09.1989 (o3/c20/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 11. 12. 1981 čj. MH/4-1172/12 633/1981 o změně a doplnění výnosu ministerstva vnitra ČSR ze dne 21. 11. 1978 čj. MH/4-1266/13 648 1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství (reg. v částce 34/1978 Sb.).

V příloze tohoto výnosu se doplňuje okruh zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie a mění se popisy pracovní činnosti u některých zaměstnání.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1982 a bude uveřejněn včetně přílohy v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra České socialistické republiky pro místní hospodářství, částka 7-8/1982. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, na odborech místního hospodářství krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a u organizaci místního hospodářství.

Přesunout nahoru