Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c10/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1982
Platnost od 11.05.1982
Účinnost od 01.04.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 172 odst. 7 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., a podle § 50 písm. e) zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými orgány a Českou odborovou radou směrnice ze dne 26. února 1982 čj. 221-2160-17. 2. 1982, kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 19. prosince 1977 čj. 221-2160-19. 12. 1977 o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče.

Těmito směrnicemi se zvyšují stravovací jednotky pro obyvatele a svěřence zařízení sociální péče.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1982, jsou uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, částka 2/1982, řada B a lze do nich nahlédnout na okresních národních výborech - odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Přesunout nahoru