Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c10/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 10/1982
Platnost od 11.05.1982
Účinnost od 01.01.1982
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, výnos ze dne 24. září 1981 (čj. 1984/81-03) o novém vydání jednotné klasifikace výkonů.

Jednotná klasifikace výkonů se doplňuje o některé další položky a současně se zpřesňují a mění názvy a měrné jednotky dosavadních položek klasifikace v souladu s doplněním a změnami ostatních částí jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikaci a číselníků.

Tímto výnosem se zrušují:

a) výnos FSÚ ze dne 22. prosince 1974 čj. 20 204/74, publikovaný v částce 13/1974 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 28/1974,

b) výnos FSÚ ze dne 30. prosince 1975 čj. 19 599/75, publikovaný v částce 14-15/1975 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 8/1976,

c) výnos FSÚ ze dne 2. března 1976 čj. 7058/76, publikovaný v částce 2-3/1976 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 33/1976,

d) výnos FSÚ ze dne 12. ledna 1977 čj. 196/77, publikovaný v částce 1/1977 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, oznámeno ve sbírce zákonů v částce 16/1977,

e) výnos FSÚ ze dne 12. ledna 1977 č. 197/77, publikovaný v částce 1/1977 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 16/1977,

f) výnos FSÚ ze dne 21. července 1978 čj. 2751/78, publikovaný v částce 9-10 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 25/1978; tento výnos se zrušuje v části týkající se jednotné klasifikace výkonů,

g) výnos FSÚ ze dne 4. července 1979 čj. 2444/79, publikovaný v částce 9-10/1979 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 22/1979.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1982 a byl publikován pod poř. č. 19 v částce 9/1981 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru