Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 9/1982 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti

Částka 2/1982
Platnost od 29.01.1982
Účinnost od 01.02.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 28. ledna 1982

o zvýšení některých sociálních dávek na děti

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 35 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, § 142a zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů a § 168 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb. a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb.:


§ 3

Částky zaopatřovacího příspěvku náležející podle předpisů o sociálním zabezpečení4) činí 300 Kčs měsíčně, jde-li o dítě, a 650 Kčs měsíčně, jde-li o ostatní oprávněné.

§ 4

Příplatek na invalidní dítě k přídavkům na děti, k výchovnému a k zaopatřovacímu příspěvku5) činí 500 Kčs měsíčně.

§ 5

Částky nejvyšší přípustné hranice příjmu pro přiznání náhrady ušlé pracovní odměny členům jednotných zemědělských družstev při vojenském cvičení a dalších druzích služby v ozbrojených silách činí 690 Kčs měsíčně,6) a jde-li o pozůstalé po účastnících odboje, 880 Kčs měsíčně.7)


§ 6

Zrušuje se nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 77/1979 Sb., kterým se zvyšují přídavky na děti a výchovné.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1982.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 24 odst. 1 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění.
§ 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 88/1952 Sb., o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil, a § 33 zákona č. 88/1968 Sb.

2) § 34 odst. 1 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 51/1976 Sb.).

3) § 46 odst. 2 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.

4) § 74 odst. 1 zákona č. 121/1975 Sb.

5) § 24 odst. 2 zákona č. 88/1968 Sb., ve znění zákona č. 99/1972 Sb.
§ 34 odst. 2 zákona č. 103/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 51/1976 Sb.).
§ 46 odst. 3 a § 74 odst. 2 zákona č. 121/1975 Sb.

6) § 78 odst. 5 zákona č. 121/1975 Sb., ve znění zákona č. 150/1979 Sb.

7) § 78 odst. 6 zákona č. 121/1975 Sb., ve znění zákona č. 150/1979 Sb.

Přesunout nahoru