Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 8/1982 Sb.Zákonné opatření o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení

Částka 2/1982
Platnost od 29.01.1982
Účinnost od 01.02.1982
Zrušeno k 01.01.2009 (187/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 27. ledna 1982

o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Ustanovení § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku, zní:

(1) Mateřský příspěvek činí, pečuje-li žena

o jedno dítě do dvou let věku 600 Kčs,
o dvě děti do dvou let věku 900 Kčs,
o tři a více dětí do dvou let věku 1300 Kčs

za kalendářní měsíc.

(2) Náleží-li mateřský příspěvek jen po část měsíce, činí při péči

o jedno dítě do dvou let věku 20 Kčs,
o dvě děti do dvou let věku 30 Kčs,
o tři a více děti do dvou let věku 43 Kčs

za kalendářní den.“.

ČI. II

Ustanovení § 19 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, se vypouští.

ČI. III

Ustanovení § 11 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte,1) se vypouští.

Čl. IV

Ustanovení § 19 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, se vypouští.


Čl. V

Přechodná ustanovení

(1) Mateřský příspěvek poskytovaný přede dnem účinnosti tohoto zákonného opatření se zvyšuje podle čl. I bez žádosti ode dne účinnosti tohoto zákonného opatření.

(2) Nemocenské vyplácené ve výši jedné poloviny podle dosavadních předpisů se upraví podle čl. II až IV bez žádosti ode dne účinnosti tohoto zákonného opatření.

Čl. VI

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 1982.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Úplné znění č. 51/1976 Sb.

Přesunout nahoru