Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 74/1982 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví

Částka 14/1982
Platnost od 30.06.1982
Účinnost od 01.07.1982
Zrušeno k 01.05.1991 (134/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 24. června 1982

o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 62a zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 73/1982 Sb., podle § 35a zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 73/1982 Sb., a podle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb.:


Čl. I

(1) Nemocenské, 1) podpora při ošetřování člena rodiny 2) a peněžitá pomoc v mateřství 3) pracujících v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, v uhelných lomech a na skrývkách, kteří vykonávají zaměstnání uvedená v části I a II připojeného seznamu, se stanoví z čisté mzdy pracovníka (pracovnice) připadající na pracovní den, nejvýše však z částky 180 Kčs při pětidenním pracovním týdnu. Tato částka se úměrně upraví, je-li stanovená týdenní pracovní doba rozvržena na jiný počet pracovních dnů v týdnu. 4)

(2) Při stanovení vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 5) pracovnic uvedených v odstavci 1 se nepřihlíží k té části výdělku před převedením na jinou práci, která po odečtení daně ze mzdy přesahuje 900 Kčs v průměru za týden; tato hranice se přepočte na pracovní hodinu podle délky stanovené týdenní pracovní doby, která platí pro provoz, v němž je pracovnice činná.

Čl. IIzrušeno


Čl. IIIzrušeno


Čl. IVzrušeno

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 17 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 87/1968 Sb., o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči.

2) § 25 zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona č. 87/1968 Sb.

3) § 8 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 85 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) § 5 zákona č. 88/1968 Sb.

6) § 12 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění.


Příloha k nařízení vlády ČSSR č. 74/1982 Sb.

SEZNAM vybraných zaměstnání v hornictví

ČÁST II

Zaměstnání se stálým pracovištěm v uhelných lomech a na skrývkách

č. Zaměstnání Číselný znak
1. Dělník v důlní kolejové dopravě 11-01-01
2. Dělník v povrchové těžbě 11-02-01 až 02
3. Dopravář v důlní kolejové dopravě 11-03-01
4. Horník v povrchové těžbě 11-04 01 až 02
5. Řidič důlních mechanismů 11 05-01 až 02
6. Mazač strojů a zařízení 11-06-01
7. Provozní zámečník 11-07-01
8. Provozní elektrikář 1 1-08-01
9. Strojvedoucí 11-10-01
10. Střelmistr 11-11-01
11. Dělník na povrchu hornických provozů 11-12-01
12. Řidič - strojník pracovních strojů 1113-01
13. Elektromontér 11-14-01
14. Montér potrubář 11-15-01
15. Instalatér l1-16-01
16. Traťový dělník 11-17-01
17. Traťový montér 11-18-01
18. Dělník v úpravně 11-19-01
19. Vodárenský dělník 11-20-01
20. Kovář 11-23-01
21. Řezač plamenem 11-22-01
22. Svářeč elektrickým obloukem 11-23-01
23. Svářeč plamenem 11-24-01
24. Tesař 11-25-01
25. Vulkanizér 11-26-01
26. Dělník ve skladu 11-27-01
27. Báňský opravář 11-28-01
28. Zabezpečovací, sdělovací elektromechanik 11-29-01
29. Zabezpečovací, sdělovací obvodář 11-30-01
30. Dělník v geologickém průzkumu 11-31-01
31. Manipulační dělník 11-32 01
32. Železniční dělník 11-33-01
33. Řidič silničních motorových vozidel 11-34-01
34. Vážný 11-35-01
35. Laboratorní dělník 11-36-01
36. Vrtný dělník 11-37-01
37. Vrtač 11-38-01
38. Vazač břemen 11-39-01
39. Stavební dělník 11-40-01
40. Zedník 11-41-01
41. Železobetonář 11-42-01
42. Karotážník 11-43-01
43. Mechanik měřících a regulárních zařízení 11-44-01
44. Revírník - Mistr - Vrchní mistr 11-52-01
45. Vedoucí úseku 11-53-01
46. Mechanik úseku 11-54-01

Poznámka:

Zaměstnání a jejich číselné znaky jsou uvedeny podle dílu 1, části 11 resortního seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaného výnosem federálního ministerstva paliv a energetiky č. 6 ze dne 7. prosince 1978 (reg. v částce 4/1979 Sb.). Číselný znak je složen z označení části - prvé dvojčíslí, pořadového čísla - druhé dvojčíslí a pořadového čísla příkladu - třetí dvojčíslí, tohoto resortního seznamu.

Přesunout nahoru