Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 62/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory

Částka 12/1982
Platnost od 14.06.1982
Účinnost od 01.07.1982
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 3. května 1982,

kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 48 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


§ 1

Federální ministerstvo zahraničního obchodu na návrh předsednictva Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory vyhlašuje změnu Řádu Rozhodčího soudu, vyhlášeného vyhláškou federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 104/1981 Sb., kterou se vyhlašuje Řád rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory. Text změny se vyhlašuje v příloze této vyhlášky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.


První náměstek:

Ing. Vodrážka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 62/1982 Sb.

Čl. I

Pravidla o nákladech rozhodčího řízení, Sazebník A, se mění takto:

Hodnota předmětu sporu Poplatek
Do 10 000 převoditelných rublů 3 %, avšak nejméně 150 převoditelných rublů

Čl. II

Pravidla o nákladech rozhodčího řízení, Sazebník B, se mění takto:

Hodnota předmětu sporu Poplatek
Do 80 000 Kčs 3 %, avšak nejméně 1200 Kčs

Čl. III

Ustanovení § 3 odstavec 5 Pravidel o nákladech rozhodčího řízení zní takto:

"5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na minimální poplatek. Přitom však částka poplatku nemůže být nižší než 50 Rbl (sazebník A), resp. 400 Kčs (sazebník B).".

Přesunout nahoru