Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 60/1982 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Částka 12/1982
Platnost od 14.06.1982
Účinnost od 14.06.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

60

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 13. května 1982

o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Vláda Československé socialistické republiky v dohodě s Ústřední radou odborů nařizuje podle § 202 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 55/1975 Sb.):


§ 1

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku příslušející podle zákoníku práce, popřípadě podle dřívějších předpisů, 1) pracovníkům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet této náhrady se zvyšuje o 2 % za každý kalendářní rok následující po vzniku nároku na tuto náhradu do 31. prosince 1980.

(2) Pracovníkům, jimž vznikl nárok na úpravu náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě kterým byla náhrada určena podle § 1 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1976 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se úprava náhrady podle předchozího odstavce provede jen za dobu od 1. ledna 1972.

§ 2

(1) Pro náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti platí i po úpravě provedené podle § 1 ustanovení § 195 odst. 2 zákoníku práce.

(2) Ke zvýšení invalidního, popřípadě částečného invalidního důchodu podle zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, popřípadě k obdobnému zvýšení, provedenému podle dřívějších předpisů, 2) se při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku podle § 1 nepřihlíží.

§ 3

Náhrada za ztrátu na výdělku upravená podle § 1 přísluší od 1. ledna 1982.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 193 a 195 zákoníku práce.
§ 112 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění.
§ 6 zákona č. 58/1956 Sb., o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení.
§ 7 a 31 zákona č. 150/1971 Sb., o náhradách při úrazech a nemocech z povolání.
§ 8 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

2) Zákon č. 161/1968 Sb., o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení.
Zákon č. 106/1971 Sb., o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení.
§ 136 až 141, 144 a 145 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů.

Přesunout nahoru