Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 56/1982 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů

Částka 10/1982
Platnost od 11.05.1982
Účinnost od 01.07.1982
Zrušeno k 01.09.2002 (306/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 27. dubna 1982,

kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů

Český báňský úřad stanoví podle § 1 odst. 2 a § 2 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb. o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy:


§ 1

Úkoly státní báňské správy s výjimkou úkolů uvedených v § 2 plní

a) Obvodní báňský úřad v Kladně

1. na území hlavního města Prahy,

2. v kraji Středočeském s výjimkou okresu Příbram,

b) Obvodní báňský úřad v Plzni

1. v kraji Jihočeském,

2. v okresech Domažlice, Klatovy, Plzeň - Jih, Plzeň - město, Plzeň - sever, Rokycany a Tachov z kraje Západočeského,

c) Obvodní báňský úřad v Sokolově

v okresech Cheb, Karlovy Vary a Sokolov z kraje Západočeského,

d) Obvodní báňský úřad v Mostě

v okresech Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem z kraje Severočeského,

e) Obvodní báňský úřad v Trutnově

v kraji Východočeském,

f) Obvodní báňský úřad v Brně

1. v kraji Jihomoravském,

2. v okresech Bruntál, Olomouc, Přerov a Šumperk z kraje Severomoravského,

g) Obvodní báňský úřad v Ostravě

v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava město a Vsetín z kraje Severomoravského,

h) Obvodní báňský úřad v Příbrami

v okrese Příbram

i) Obvodní báňský úřad v Liberci

v okresech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Liberec z kraje Severočeského.

§ 2

(1) Plněním úkolů státní báňské správy u prací prováděných podle horního zákona 1) organizacemi, které vyhledávají, prozkoumávají nebo dobývají ložiska radioaktivních surovin, popřípadě v souvislosti s dobýváním vydobyté nerosty upravují, jakož i organizacemi, které pro tyto účely zřizují, provádějí nebo likvidují důlní díla, se prověřují

a) Obvodní báňský úřad v Příbrami pro

1. území hlavního města Prahy,

2. okresy Benešov, Beroun, Kladno, Praha - východ, Praha - západ, Příbram a Rakovník z kraje Středočeského,

3. kraj Jihočeský a kraj Západočeský,

4. okresy Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem z kraje Severočeského,

b) Obvodní báňský úřad v Liberci pro

1. okresy Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav a Nymburk z kraje Středočeského,

2. okresy Česká Lípa, Děčín, Jablonec nad Nisou a Liberec z kraje Severočeského,

3. kraj Východočeský, kraj Jihomoravský a kraj Severomoravský.

(2) Plněním úkolů státní báňské správy při kontrole plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které upravují výrobu výbušnin,2) se pověřuje Obvodní báňský úřad v Příbrami.


§ 3

Zrušují se

1. vyhláška Českého báňského úřadu č. 25/1972 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů;

2. vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 103/1961 Sb., kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Pardubicích do Trutnova;

3. vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 118/1962 Sb., kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Lokti do Sokolova;

4. § 1 vyhlášky předsedy Ústředního báňského úřadu č. 259/1957 Ú. l., kterou se vyhlašuje statut státní báňské správy.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.


Předseda:

Ing. Zíka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).

2) § 21 odst. 1 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. (úplné znění č. 440/1992 Sb.).

Přesunout nahoru