Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 50/1982 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy

Částka 10/1982
Platnost od 11.05.1982
Účinnost od 01.07.1982
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

50

ZÁKON

České národní rady

ze dne 27. dubna 1982,

kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, se mění takto:

§ 1 odst. 1 písm. b) bod 9 zní:

"9. Obvodní báňský úřad v Liberci.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.


Kempný v. r.

Korčák v. r.

Přesunout nahoru