Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 20/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, ve znění vyhlášky č. 107/1979 Sb.

Částka 3/1982
Platnost od 26.02.1982
Účinnost od 01.04.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 12. února 1982,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, ve znění vyhlášky č. 107/1979 Sb.

Federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem vnitra, ministerstvem vnitra České socialistické republiky, ministerstvem vnitra Slovenské socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 16 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, ve znění vyhlášky č. 107/1979 Sb., se mění takto:

§ 9 odst. 3 zní:

"(3) Povinné poučování se provádí v rozsahu nejméně 32 hodin ročně a je zakončeno povinným přezkoušením z pravidel silničního provozu, které zajistí organizace. Doba povinného poučování a přezkoušení se započítává do pracovní doby řidiče a přísluší za ni mzda podle mzdových předpisů, vydaných příslušnými ústředními orgány. Neomluvená neúčast řidiče na povinném poučování nebo přezkušování se posuzuje jako neomluvené zameškání pracovní doby.".


Čl . II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1982.


První náměstek:

Ing. Lajčiak v. r.

Přesunout nahoru