Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 2/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů

Částka 1/1982
Platnost od 15.01.1982
Účinnost od 15.01.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

2

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu

ze dne 8. prosince 1981,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů

Federální ministerstvo financí podle § 24 odst. 1 zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, § 143 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 24 odst. 2 zákona č. 52/1966 Sb., ve znění zákona č. 30/1978 Sb., Český cenový úřad a Slovenský cenový úřad podle § 24 odst. 3 zákona č. 52/1966 Sb., ve znění zákona č. 30/1978 Sb., Český cenový úřad podle § 2 odst. 2 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a Slovenský cenový úřad podle § 2 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 2 druhý řádek zní:

"Kčs 1 800 až Kčs 2 800 u bytu I. kategorie".

2. V § 2 odst. 3 se na konci doplňuje věta:

"U bytů I. kategorie postavených po 1. lednu 1982 se v rámci rozpětí sazeb přihlédne též k nákladům na jejich pořízení.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr financí ČSSR:

Ing . Lér CSc. v. r.

Ministr financí ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Ministr financí SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Předseda Českého cenového úřadu:

Ing. Habart v. r.

Předseda Slovenského cenového úřadu:

Doc. Ing. Zervan CSc. v. r.

Přesunout nahoru