Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 180/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků

Částka 37/1982
Platnost od 22.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

180

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé

ze dne 17. prosince 1982,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb., doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. a zákonem č. 165/1982 Sb., a předseda Státní banky československé podle § 7 odst. 5 písm. d) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, stanoví:


§ 1

Vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, se mění a doplňuje takto:

V § 14 odst. 1 písm. b) se připojuje text tohoto znění:

"nadnormativní příděl lze zvýšit o další příděl z fondu hmotné stimulace vývozu ve výši 25 % celkového plánovaného přídělu ze zisku podle normativu, přičemž celková výše nadnormativního přídělu do fondu rozvoje v tomto případě může činit nejvýše 50 % celkového plánovaného přídělu ze zisku podle normativu;"


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Předseda Státní banky československé:

Stejskal v. r.

Ministr financí Československé socialistické republiky:

Lér v. r.

Přesunout nahoru