Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 160/1982 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1983

Částka 34/1982
Platnost od 16.12.1982
Účinnost od 01.01.1983
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

160

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1982

o státním rozpočtu československé federace na rok 1983

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 171 836 500 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 171 836 500 000 Kčs.

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace je uveden v příloze

(2) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik

- České socialistické republice 32 490 672 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 20 962 674 000 Kčs

z toho:

I. dotace na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik

- České socialistické republice 8 990 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 5 442 500 000 Kčs

II. dotace na vybrané neinvestiční akce

- České socialistické republice 23 500 672 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 15 520 174 000 Kčs

v tom:

a) dotace na vybrané úkoly

- České socialistické republice 598 600 000 Kčs

b) dotace na družstevní bytovou výstavbu

- České socialistické republice 2 099 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 1 748 000 000 Kčs

c) dotace na individuální bytovou výstavbu

- České socialistické republice 730 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 420 000 000 Kčs

d) dotace na členské podíly družstevní stabilizační bytové výstavbě

- České socialistické republice 70 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 75 000 000 Kčs

e) dotace na státní programy technického rozvoje

- České socialistické republice 406 734 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 151 349 000 Kčs

f) vybrané druhy cenových dotací a intervencí

- České socialistické republice 14 114 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 9 495 400 000 Kčs

g) dotace na ekonomické nástroje v zahraničním obchodě

- České socialistické republice 4 643 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 3 136 100 000 Kčs

h) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů

- České socialistické republice 672 800 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 444 325 000 Kčs

i) dotace na odbornou přípravu zahraničních občanů dočasně zaměstnaných v čs. organizacích

- České socialistické republice 166 538 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 50 000 000 Kčs.

B. Globální dotace

- České socialistické republice 33 483 028 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 26 725 326 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí zajistí vyjádření finančních údajů státního rozpočtu federace stanovených tímto zákonem v cenách platných k 1. lednu 1983; přitom zabezpečí vyrovnanost státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik.

§ 3

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami cenovými, organizačními, s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Těmito opatřeními nesmí být dotčena vyrovnanost státního rozpočtu federace.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Příloha

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace

Příjmy (v tisících Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství
z toho:
171 498 279
z hospodářství 156 164 016
z vědy a techniky 229 342
Z peněžních a technických služeb 12 950 829
ze společenských služeb a činností 278 092
z obrany a bezpečnosti 1 876 000
Daně od obyvatelstva a poplatky 106 500
Ostatní příjmy 231 721
Úhrnem 171 836 500.
Výdaje(v tisících Kčs)
Výdaje federálních organizací na
hospodářství28 175 483
vědu a techniku4 509 281
peněžní a technické služby2 727 100
společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo988 795
obranu a bezpečnost19 890 235
správu1 883 926
Celkem58 174 800.
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem113 661 700.
Úhrnem171 836 500.
Přesunout nahoru