Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

150

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1982 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb. a ve vyhlášce federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 121/1982 Sb., o některých úpravách pracovní doby, v českém i slovenském vydání

1. V čl. I v bodě 1 českého i slovenského vydání vyhlášky č. 96/1982 Sb. je chybně uvedený číselný kód

a) v českém vydání: "03-83-2 čalúnnik"

b) ve slovenském vydání: "03-21-2 čalúnnik".

Tento číselný kód má v českém i slovenském vydání správně znít: "08-83-2 čalúnnik".

2. V čl. I odst. 1 písm. b) slovenského vydání vyhlášky č. 121/1982 Zb. je chybně uvedený text: "na 41 1/2 hodín týždenne......". Správně má být: "na 41 1/4 hodiny týždenne....".

3. V čl. II odst. 18 českého vydání vyhlášky č. 121/1982 Sb. je v pátém řádku chybně uvedený text: "24. prosince.....". Správně má být: 24. a 31. prosince .".

4. V čl. II odst. 18 slovenského vydání vyhlášky č. 121/1982 Zb. je ve čtvrtém a pátém řádku chybně uvedený text: "24. decembra.....". Správně má být: 24. a 31. decembra .".

Redakce

Přesunout nahoru